2CD Muzyka Cerkwi Prawosławnej * Święta Liturgia

2CD Muzyka Cerkwi Prawosławnej * Święta Liturgia nr katalogowy: 5907577109523
 •  

  Wydawca: Soliton 5907577109523

  Rok wydania: 2007

   

      Muzyka Cerkwi Prawosławnej 2 CD

       

  CD 1 - Święta Liturgia Św. Jana Chryzostoma Arcybiskupa Konstantynopola

  CD 2 - Akatyst Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy Św. Romana Melodosa

   


   Chór Parafii jest kontynuacją pierwszego kwintetu, śpiewającego na nabożeństwach od 1973 r. Teraz jest to grupa 10 młodych parafian na co dzień związana z Parafią, a częściowo także z chórem Oktoich,  którzy służą talentem i czerpią radość ze wspólnego śpiewu - nie pretendując do poziomu zawodowej wokalistyki, lecz w pokorze przynosząc Dar modlitwy, w Nadniebiański Ołtarz. Chórem podczas nabożeństw dyryguje Pan dr Piotr Kuropka.

  Chór męski "Oktoich" powstał we wrześniu 1991 r. i był pierwszym męskim chórem działającym przy cerkwi, jednocześnie wykonującym  szereg koncertów. Od 1999 r. jest także chórem Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego uświetniającym uroczystości patriotyczne i wojskowe. Laureat i uczestnik festiwali oraz konkursów w Kraju i Zagranicą. Chór nagrał 10 pozycji fonograficznych i kilka programów telewizyjnych . Zespół został nagrodzony ogólnopolską Nagrodą im. Św. Brata Alberta, a także odznaczeniami Ministerstwa Kultury i Ministerstwa Obrony Narodowej. Chór stanowi niekwestionowaną wizytówkę  Wrocławia i Cerkwi Prawosławnej w Polsce.

  Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma
  Arcybiskupa Nowego Rzymu - Konstantynopola
  Celebransi: Ks. Mitrat Eugeniusz Cebulski
  Ks. Protodiakon Grzegorz Cebulski
  Chór mieszany cerkwi św. Równych Apostołom Cyryla i Metodego we Wrocławiu.
  Soprany: Barbara Jastrząb, Beata Majewska, Marzena Semeniuk,
  Alty: Anna Cebulska, Magdalena Iwaszkiewicz, Neonila Kuropka
  Tenory: Piotr Kuropka, śp. Paweł Styrczula
  Basy: Przemysław Jastrząb, Jan Kramarek
  Realizator nagrania: dr inż. Maurycy Kim ( Politechnika Wrocławska )
  Nagrania dokonano 06 - 08.04.2002 r.

  Akatyst Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy  wg. Św. Romana Melodosa  (V w.)
  Celebrans: ks. Mitrat Eugeniusz Cebulski
  Oktoich -Chór męski przy cerkwi św. Równych Apostołom Cyryla i Metodego we Wrocławiu.
  Tenory I: śp. Paweł Styrczula, Piotr Kuropka
  Tenory II: Tadeusz Nesterowicz, Lucjan Wysłucha
  Barytony: Piotr Karpeta, Marek Zborowski
  Basy: Jan Kramarek, Jan Podemski, Stefan Wierzbicki

  Realizator nagrania: inż. Stanisław Kołodziej ( Polskie Radio Wrocław ) i Paweł Styrczula.
  Nagrań dokonano 22-26.11.1993

  Św. Jan Chryzostom dokonał Dzieła, aby w jego zewnętrznym przepychu i pięknie uczynić ikonę wspaniałej Liturgii w niebiosach. W roku 612 posługę w świątyni Mądrości Bożej w Konstantynopolu sprawowało 80 kapłanów, 150 diakonów, 40 diakonis, 70 subdiakonów, 160 lektorów, 25 śpiewaków i 100 odźwiernych.  Liczby te mogą dać pewne wyobrażenie o wspaniałości nabożeństwa. Do dziś, w całym Kościele Prawosławnym na świecie, Liturgia św. Jana Chryzostoma jest sprawowana w niezmienionej formie od IV w. - codziennie, oprócz powszednich dni Wielkiego Postu. Celem nagrania św. Liturgii, jest chęć przybliżenia jej tym, którzy z racji na barierę językową,  a czasami nawet uprzedzenia nie mieli okazji "dotknąć" liturgicznej  rzeczywistości  Kościoła pierwszych wieków.  Z racji na Misterium i święte czynności towarzyszące podczas Liturgii, opuszczono w nagraniu słowa  Ustanowienia Eucharystii, jak i czytania  św. Ewangelii i Lekcji Apostolskiej.

  Św.  Roman Melodos - diakon, urodził się w miejscowości Emess (dzisiaj Homs) w Syrii za panowania cesarza Anastazego I. Uważany jest za jednego z największych i najbardziej oryginalnych bizantyjskich twórców hymnów. Poświęcił się na służbę Bogu i trudził się w Bejrucie przy Katedrze Zmartwychwstania Pańskiego. Następnie, za cesarza Anastazego (492-518), przeniósł się do Konstantynopola, gdzie w cerkwi św. Sofii - Mądrości Bożej pełnił funkcję zakrystiana. "Nie znając Pisma był mędrcem znakomitszym od wielu uczonych".  Widząc jego pracę patriarcha Eutymiusz postawił go na równi z chórzystami. Zmarł około 556 r. Pozostawił po sobie kilkaset hymnów poświęconych, Matce Bożej, świętym i świętom. Swym kunsztem przewyższa wszystkich pieśniarzy greckich. Uważany jest za wielkiego poetę religijnego i patrona śpiewu cerkiewnego. Jednym z jego najwybitniejszych dzieł jest niniejszy Akatyst. Kościół Prawosławny zna kilkaset akatystów - czyli nabożeństw wotywnych, a każda lokalna
  Wspólnota dostosowuje do nich rodzimą melodię i dodatkowe oficjum modlitewne.

  Parafia Prawosławna Świętych Cyryla i Metodego we Wrocławiu jest jedną z 42 parafii Diecezji wrocławsko- szczecińskiej. W drugiej połowie lat 60-tych pojawiła się idea zorganizowania parafii, w której językiem liturgicznym miał być język polski. Prekursorem utworzenia takiej parafii był ówczesny biskup wrocławsko-szczeciński, Metropolita Bazyli (Doroszkiewicz). Idea ta, była  nawiązaniem do prób międzywojennych, ale zdecydowanie nie była inspiracją "poza kościelną" - a pastoralną potrzebą istnienia takiej placówki, wobec "asymilacji" wyznaniowej wielu prawosławnych  małżeństw mieszanych, a także pokaźną grupą emigrantów-Greków, nie rozumiejących cerkiewno - słowiańskiego języka. Pierwsza Św. Liturgia, miała miejsce 17 VI 1973 r. w dniu Zesłania Ducha Świętego. 11 X 1980 r. Abp. Aleksy wydał dekret podnoszący filialną parafię Katedry, do rangi samodzielnej.
  Do roku 2005, parafia we Wrocławiu, była jedyną w Polsce, w której używano języka polskiego w nabożeństwach. Nie pozbawiając swoich wiernych, obcowania ze świętością, wiernością tłumaczeń z języka greckiego i piękna języka cerkiewnosłowiańskiego, Kościół Prawosławny  Strażnik i Spadkobierca Św. Tradycji od czasów Apostolskich, zaprasza - także poprzez język polski - do modlitwy i kontemplacji, wszystkich  - "Którzy pragną przyjść do poznania i zrozumienia Prawdy  Jezusa Chrystusa"
  "Wszystkie języki są święte. Jeśli tak nie jest - nie było Zesłania Ducha Świętego na Apostołów..." (Św. Teofan Zatwornik  Rekluz 1815-1894; biskup  Tambowa i Włodzimierza.)
  Płyta CD oryginalna, nowa, zafoliowana, jewel case.
 • Stan nowa, w folii
  Liczba płyt w wydaniu dwie
 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

35,00  PLN
cena z 23% VAT
Cena nie zawiera kosztów dostawy

szt.

Dostępność: 1 szt.

Waga: 0 kg

Czas realizacji: w ciągłej sprzedaży

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty